Kurss paredzēts tiem klausītājiem, kas plāno sava darbā izmantot datorizēto sistēmu grāmatvedības un nodokļu uzskaites automatizācijai. 1С:Grāmatvedība ir uzticams un ērts līdzeklis uzskaites veikšanai saimnieciskā aprēķina organizācijās ar jebkuriem darbības veidiem: ražošanas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas utt. Šis kurss paredz tikai nelielas ievadzināšanas grāmatvedībā un visvairāk virzīts datorprogrammas 1C apgūšanai.

Var būt pielietots ne tikai pieredzējušajiem grāmatvežiem, kas vēlas manuālo datu apstrādi pārveidot par datorizēto,  bet arī iesācējiem, kuri ir ieguvuši tikai grāmatvedības pamatzināšanas, pārdevējiem veikalos ar kases operāciju automatizēto uzskaiti, noliktavas darbiniekiem u.c.

Kursi 1C: Grāmatvedība ir paredzēti speciālistiem, kuriem ir iemaņas darbā ar datoru, kā arī ir pamatzināšanas par grāmatvedības uzskaiti.

Mācību kursos ir daudz praktisku piemēru ar apstrādi 1C datorprogrammā.

Kursa saturs:

 • Grāmatveža darba uzdevumi, uzdevumi un pamatprincipi, strādājot programmā,
 • Uzskaites parametru uzstādīšana, uzskaites kārtošanas sākums,
 • Kontu plāna, partneru saraksta un grāmatojumu uzstādīšana,
 • Darbs ar operāciju žurnālu,
 • Darbs ar dokumentiem,
 • Kases operāciju uzskaite,
 • Bankas operāciju uzskaite,
 • Kadru uzskaite
 • Alga
 • Avansa norēķini
 • Pamatlīdzekļi
 • Rēķinu – faktūru izrakstīšana, apstrāde, noliktavu un klientu saraksts
 • Pamatlīdzekļu kartotēkas izveidošana, pieņemšana ekspluatācijā un grāmatošana,
 • Atlikumu salīdzināšana un ierakstu labošana,
 • Dažāda veida pārskati un atskaites.

Materiālā bāze:

Apmācība notiek ar personāldatoru vai klēpjdatoru palīdzību (ar pilnu ciparu tastatūru), kuros ir uzstādīta jaunākā 1C: Grāmatvedība 8 programmas versija + Smart Business Solutions Latvijai konfigurācija.

Mācību kursa ilgums:

Programma ir paredzēta individuālai apmācībai vai mācībām minigrupās

Nodarbību grafiks tiek saskaņots individuāli ar katru klausītāju

Vienas nodarbības ilgums ir 60 vai 80 min. (1 stunda 20 minūtes) atkarība no cilveku skaita grupās. Kurss ir domāts 25 nodarbībām.

Kursu nobeigumā jūs:

Varēsiet patstāvīgi apstrādāt dažādas grāmatvedības operācijas ar datora palidzību, kā arī nobeigt finanšu gadu un sastādīt bilanci un cita veida atskaites.

Vērtība:

pilna kursa maksa ir 200.00 EUR.

Ir paredzētas atlaides.