Kamēr pastāv valsts, pastāv arī nodokļu sistēma un finansiālās atskaites... Grāmatvedis – tā ir profesija, kas vienmēr būs pieprasīta.

Mūsu mācību centrs piedāvā grāmatvedības kursus, kas ir domāti dažādiem klausītājiem – no grāmatvežiem iesācējiem, kas vēlas iegūt sākotnējās zināšanas grāmatvedības uzskaitē, līdz kvalifikācijas celšanas kursiem.

Kursa uzdevums:

  • sniegt izpratni par LR nodokļu likumdošanu un finanšu sistēmu,
  • apgūt visus grāmatvedības uzskaites pamatus jebkura tipa organizācijās,
  • nepieciešamības gadījumā pielāgot kursu atbilstošu kaustītāju vajadzībām (pakalpojumi, tirdzniecība, celtniecība, valsts uzņēmums u.tml.)

Nodarbību gaita:

Galvenā uzmanība kursos tiek veltīta praktiskajām nodarbībām ar reāliem finanšu dokumentiem un atskaites veidlapām, kuras tiek izmantotas uzņēmuma finanšu atskaitēm.

Nodarbības notiek šādi:

  • jaunās tēmas teorētisko aspektu izpēte,
  • praktisko uzdevumu izpilde pasniedzēja vadībā,
  • apgūtā materiāla nostiprināšana izpildot praktiskos uzdevumus balstoties uz reāliem dokumentiem un dzīves situācijām,
  • atkarībā no tēmas – nepieciešamo finanšu dokumentu aizpildīšana un veidlapu sagatavošana ar to iesniegšanas termiņiem kontrolējošajām iestādēm (Valsts Ieņēmumu dienests, Uzņēmumu Reģistrs u.c.)

Materiālā bāze:

Lai sasniegtu labākus rezultātus apmācībās mēs izmantojam paši savu izstrādāto mācību metodiku un izdales materiālus, likumdošanas aktus, kas ir saistīti ar grāmatvedības uzskaiti, kā arī Interneta resursu materiālus.

Mācību kursa ilgums:

Programma ir paredzēta individuālai apmācībai vai mācībām minigrupās

Nodarbību grafiks tiek saskaņots individuāli ar katru klausītāju

Vienas nodarbības ilgums ir divas akadēmiskās stundas (1 stunda 20 minūtes). Kurss ir domāts 25 ± 5 nodarbībām, atkarībā no materiāla apgūšanas.

Mēs tiecamies sagatavot bilancspējīgus grāmatvežus, tāpēc pieprasām no viņiem bilances sastādīšanu patstāvīgi. Ja programmas beigās kaut viena pozīcija bilancē tiks atspoguļota nepareizi un klausītājs pats nevarēs atrast pieļauto kļūdu, tad kurss viņam tiks pagarināts (bez papildus samaksas) līdz tam brīdim, kamēr pasniedzējs nepārliecināsies par to, ka tēmas ir apgūtas un kursa beidzējs ir spējīgs pastāvīgi veikt grāmatvedības uzskaiti uzņēmumā; tādā pat veidā un otrādi, ja materiāla apgūšana notiek ātrākiem soļiem, nekā tas ir paredzēts programmā, neviens nepagarinās kursu, tikai tāpēc, lai nosēdētu konkrēto stundu skaitu.

Kursu nobeigumā jūs:

Varēsiet patstāvīgi veikt dažādas grāmatvedības operācijas kā maza uzņēmuma grāmatvedis, kā arī nobeigt finanšu gadu un sastādīt bilanci.

Vērtība:

Grāmatvedība (pilns kurss)  tradicionālā grāmatvedība - 200.00 EUR;

Papildus modulis 1C : Grāmatvedība ar datoru (ar atlaidi) - 70.00 EUR (nav obligāti);

Kursa maksā ir iekļautas visas veidlapas un formulāri, kurus jums reālajā dzīvē nāksies aizpildīt un nodot kontroles iestādēm.