Kopumā projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide", kas līdzfinansē valsts un ES fondi, mācības mūsu mācību centrā uzsākuši  437 nodarbināti iedzīvotāji, tai skaitā 4. kārtā uzsākuši vairāk nekā 200 strādājošo, no kuriem mācības jau pabeiguši gandrīz 160 strādājošie.

 

Populārākās izglītības programmas, kurās uzsāktas mācības mūsu mācību centrā, ir "Digitālās prasmes darba vajadzībām", "Google Adwords kampaņu organizēšana",  "Mazā biznesa organizēšana", "Java programmēšana", kā arī "Rasēšana un 3D vizualizācija AutoCad programmā".

Šajā mācību kārtā būtiski palielinājās nodarbību skats darba dienu laikā. Daudzi darba devēji, apzinot savu darbinieku vēlmi attīstīties, kas galu galā dos labumu uzņēmumam, nodrošināja šo iespēju saviem darbiniekiem un pat apmaksāja dalības maksu 10% apmērā. Bez tām mūsu mācību centrā bija organizēta iespēja atstrādāt nokavētas nodarbības ērtajā laikā.

Nākamā pieteikšanās gaidāma 2020. gada pavasarī

Sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederācijas Nozaru ekspertu padomēm jeb darba devēju pārstāvjiem ir uzsākts darbs pie mācību vajadzību apzināšanas un mācību piedāvājuma veidošanas nākamajai mācību kārtai, kuru plānots izsludināt 2020. gada pavasarī – provizoriski martā vai aprīlī.

Atgādinām, ka projekta laikā mācību iespējas vienu reizi var izmantot ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem, tostarp jaunie vecāki, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, kā arī strādājoši pensionāri.

Tie nodarbinātie, kas pieteicās mācībām kādā no iepriekšējām kārtām, bet mācības neuzsāka, var pieteikties mācībām atkārtoti kādā no nākamajām kārtām. Savukārt tie strādājošie, kuri kādā no iepriekšējām kārtām mācības uzsāka, bet nepabeidza, atkārtoti var pieteikties 12 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas. 

Lai saņemtu informāciju par nākamās kārtas sākšanos, aicinām sekot projekta jaunumiem mājas lapā www.macibaspieaugusajiem.lv, VIAA sociālo mediju profilos Facebook, Twitter vai Draugiem vai pierakstoties VIAA mājaslapas jaunumiem šeit.