Kurss būs noderīgs tiem kuri izmanto lielus datu apjomus ikdienas darbā un vēlas tos sistematizēt ar datora palīdzibu. Ka ari pareicoties jaunajām metodēm paaugstināt savu efektivitāti.

Microsoft Access

Zināšanu līmenis, lai iestātos:

Propgramma ir domāta priekš cilvēkiem ,kuriem ir pamat zināšanas  darbam ar datoru.

Kursa mērķi:

 • Projektēt  datubāzes
 • Uztaisīt tabulas un  radīt saites starp tām
 • Veikt  galvenos vaicajumus priekš tabulu datu analīzes
 • Radīt lietotaja interfeisa elementus datubazei (formas un pārskati)

Darba gaita:

Nodarbibu laikā jūs iegūsiet teorētiskās un praktiskās zināšanas darbam ar programmu Microsoft Access.

Zināšanas tiek iegutas konkretaja veidā:

 • Iegūsiet teorētisko materiālu ar jauno tēmu izprintēta veidā.
 • Praktisko darbu izpilde notiek ar pasniedzēja norādijumiem.
 • Jau izietais materiāls tiek nostiprināts patstavigajiem darbiem, katrs nakamais jau sarežģitaks.

Priekš iegūto zināšanu  uzlabošanas jums tiks doti mājas darbi. Kuri tiks pārbaudīti nākošajā nodabībā.

Materiālā bāze:

Lai saniegtu pēc iespējas labaku rezūltatu mēs izmantojam  pašu izstradatos mācību materiālus, kuros ir uzmanigi izvēlēts gan teorētiskais, gan praktiskais materiāls. Šie materiāli ir vākti vairākus gadus izglitības nozarē un arī no dažadiem interneta resursiem.

Praktiskie uzdevumi priekš jums ir satāditi balstoties uz mūsu klientu pasūtijumiem un priekš mūsu pāterētaju vēlmju apmierināšanas. Kas dod iespēju iegūt priekšstatu par datora iemaņu pielietošanu reālajā dzīves situācijā.

Mācibu ilgums:

Vienas nodarbiba ilgs 60 minūtes.  Kursa ilgums ir 6 nodarbibas.

Nodarbibu grafiks tiek sastadits individuāli katram studentam.   

Programma ir domāta priekš individuālas apmacibas vai darbam mini grupās.

Pabeidzot jūs varesiet:

Projektēt un uztaisit datubāzi programmā MS Access, pēc pasūtītaja norādijumiem.

Cena:

Šī kursa vertiba ir 54,00 €, jeb viena nodarbība 9,00€.

 

Microsoft Power Point

Programma ir domāta prezentāciju veidošanai izmantojot grafikus, animācijas un dažādus multimediju dizaina elementus

Kurss būs noderīgs priekš tiem kas lielos daudzumos izmanto prezentācijas un vēlās izteiksmīgi parādīt savas idejas, projektus un pakalpojumus. 

Zināšanu ļimenis, lai iestātos: 

Propgramma ir domāta priekš cilvēkiem ,kuriem ir pamat zināšanas  darbam ar datoru.

Kursa mērķi:

 

 • Radīt prezentācījas  izmantojot professionālos noformējuma šablonus.
 • Strādat ar tekstu, attēliem,  shēmām un diagrammām slaidos.
 • Pievienot slaidu maiņas efektus un animācijas.
 • Virtuozi novadit demonstraciju, kura spētu apmierināt pašu prasīgāko auditorīju.

 

Darba gaita:

Nodarbibu laikā jūs iegūsiet teorētiskās un praktiskās zināšanas darbam ar programmu Microsoft PowerPoint.

Zināšanas tiek iegutas konkretaja veidā:

 

 • Iegūsiet teorētisko materiālu ar jauno tēmu izprintēta veidā.
 • Praktisko darbu izpilde notiek ar pasniedzēja norādijumiem.
 • Jau izietais materiāls tiek nostiprināts patstavigajiem darbiem, katrs nakamais jau sarežģitaks.

 

Priekš iegūto zināšanu uzlabošanas jums tiks doti mājas darbi. Kuri tiks pārbaudīti nākošajā nodabībā.

Materiālā bāze:

Lai saniegtu pēc iespējas labaku rezūltatu mēs izmantojam  pašu izstradatos mācību materiālus, kuros ir uzmanigi izvēlēts gan teorētiskais, gan praktiskais materiāls. Šie materiāli ir vākti vairākus gadus izglitības nozarē un arī no dažadiem interneta resursiem.

Praktiskie uzdevumi priekš jums ir satāditi balstoties uz mūsu klientu pasūtijumiem un priekš mūsu pāterētaju vēlmju apmierināšanas. Kas dod iespēju iegūt priekšstatu par datora iemaņu pielietošanu reālajā dzīves situācijā.

Mācibu ilgums:

Vienas nodarbiba ilgs 2 akadēmiskās stundas (1 stunda un 20 minutes).  Kursa ilgums ir 5 nodarbibas.

Nodarbibu grafiks tiek sastadits individuāli  katram studentam.        

Programma ir domāta priekš individuālas apmacibas vai darbam mini grupās.

Pabeidzot jūs varesiet:

Iveidot elkroniskās prezentacijas un autonomās slaid-filmiņas, izmantot interaktīvos vadības elementus, pārejas efektus, kuri nav sliktāki par televīzījas efektiem.Prezentācijas kuras jūs varēsiet taisīt pēc  izieta kursa, būs atbilstošas pašam mūzdienīgakajām prasībām. 

Cena:

Šī kursa vertiba ir 45,00 €, jeb viena nodarbība  9,00€.