Šis kurss klausītājam sniegs pamatzināšanas un iemaņas, kas ir nepieciešamas biroja darba izpildīšanai programmās Windows, Word, Excel, darbam ar Internetu, ar elektronisko pastu un programmu Skype

Šis kurss bus noderīgs priekš tiem kuri vēlas  apgūt un veiksmīgi pielietot visbiežāk izmantojamās programmu funkcījas, kuras  ir uzstāditas uz ofisa datoriem.

Zināšanu līmenis ,lai iestātos:

Propgramma ir domāta priekš cilvēkiem ,kuriem ir nelielas vai pamat zināšanas  darbam ar datoru.

Kursa mērķi:

  • Iegūt visas pamat zināšanas, kuras ļauj izmantot datoru priekš uzdevumu risanāšanas, kurus sastopam ofisā;

  • Iemācīties darboties un izmantot programmu Microsoft Word priekš tesktu dokumentu radisanas un noformēsanas;

  • Iegūt iemaņas programmā Microsoft Exel priekš aprēķinu izpildes un darbam ar grafikiem un diagrammām;

  • Apgūt darba principus darbam ar Interneta tiklu. Atrast vajadzīgo informāciju, saglabat to sava datorā, izmantot  elektronisko pastu priekš sarakstes  un programmu Skype priekš tiešās komunikācijas.

Darba gaita:

Galvena uzmanība tiks veltīta darbam ar datoru, ar visbiežak izmantojamajām programmām ofisa darbā. Visi teorētiskie materiāli jums tiks piedāvati jau gatava veidā. Praktiskie uzdevumi tiks balsīti uz realam situācijam kuras var rasties  darba ar datoru.

Zināšanas tiek iegutas konkretaja veidā:

  • Iegūsiet teorētisko materiālu ar jauno tēmu izprintēta veidā,

  • Praktisko darbu izpilde notiek ar pasniedzēja norādijumiem,

  • Jau izietais materiāls tiek nostiprināts patstavigajiem darbiem, katrs nakamais jau sarežģitaks

Materiālā bāze:

Lai saniegtu pēc iespējas labaku rezūltatu mēs izmantojam  pašu izstradatos mācību materiālus, kuros ir uzmanigi izvēlēts gan teorētiskais, gan praktiskais materiāls. Šie materiāli ir vākti vairākus gadus izglitības nozarē un arī no dažadiem interneta resursiem.

Praktiskie uzdevumi priekš jums ir satāditi balstoties uz mūsu klientu pasūtijumiem un priekš mūsu pāterētaju vēlmju apmierināšanas. Kas dod iespēju iegūt priekšstatu par datora iemaņu pielietošanu reālajā dzīves situācijā.

Mācību ilgums:

Vienas nodarbiba ilgs 2 akadēmiskās stundas (1 stunda un 20 minutes).  Kursa ilgums ir 10 nodarbibas.

 Nodarbibu grafiks tiek sastadits individuāli  katram studentam.

Programma ir domāta priekš individuālas apmacibas vai darbam mini grupās.

Pabeidzot jūs varesiet:

Izmantot datoru priekš ofisa darba izpildes.Radīt un redziģet teksta dokumentus programmā MS Word,kā ari veikt aprēķinus, taisīt garafikus un diagrammas programmā MS Exel. Tapat ari izmantot Internetu, elektronisko paskastīti un programmu Skype.

Cena:

Šī kursa vertiba ir 90,00 €, jeb viena nodarbība  9,00€.