Šis apmācības kurss ļaus sagatavoties ieskaitei skolā vai starptautiskā sertifikāta European Computer Driving Licence (ECDL) iegūšanai datora lietošanā.

Propgramma ir domāta priekš cilvēkiem, kuriem ir pamat zināšanas  darbam ar datoru.

Kursa mērķi:

Lai iegūtu sertifikātu vajag iziet sagatvošanu pēc septiņiem noduļiem:

  • IT pamat koncepcījas

  • Darbs ar datoru un failu organizācīja

  • Teksta redzktori

  • Elektroniskās tabulas

  • Datubāzes

  • Prezentācijas

  • Internets un elektroniskais pasts

Darba gaita:

Nodarbību laikā jums tiks doti pārbaudes uzdevimi  par katru moduli.  Pēc izpildes notiek  kļudu analīze ar klūdu skaidrojumu, lai nostiprinātu zināšanas.

Pēc  vajadzibas notiks pilna  apmāciba par tiem kursa moduļiem par kuriem jums nav nekadu zinašanu.

Materiālā bāze:

Lai saniegtu pēc iespējas labaku rezūltatu mēs izmantojam  pašu izstradatos mācību materiālus, kuros ir uzmanigi izvēlēts gan teorētiskais, gan praktiskais materiāls. Šie materiāli ir vākti vairākus gadus izglitības nozarē un arī no dažadiem interneta resursiem. Kā arī ECDL centru materiālus.

Mācibu ilgums:

Mācību ilgums ir atkarigs no lietotaja līmeņa un tiek saskaņots ar katru no studentiem.

Programma ir domāta priekš individuālas apmacibas vai darbam mini grupās.

Pabeidzot jūs varesiet:

Pārvaldīsiet ar teorētiskajām un parktiskajām datoru  zināšanām. Kuras ir vajadzīgas lai vaiksmigi nokārtotu Valsts centralizēto ieskaiti un testu, lai iegūtu starptautisko sertifikātu European Computer Driving Licence (ECDL).

Cena:

Kursa maksa ir 9,00 € par vienu nodarbību.