Šis kurss ļauj apgūt vispopulārāko grafisko redaktoru CorelDRAW un Photoshop tehniskās iespējas

Kurss ir domāts priekš dizaineriem, māksliniekiem, fotogrāfiem un visiem pārējiem kuru darbs ir saistīts ar attēlu apstrādi.

 

Zināšanu līmenis ,lai iestātos:

Propgramma ir domāta priekš cilvēkiem ,kuriem ir pamat zināšanas  darbam ar datoru.

Kursa mērķi:

  • Uztaisīt pastkartītes, iepakojama ,etiķetes , grāmatu vāciņa ,CD un citas sagataves
  • Izstradat savu logotipu ,kā arī vizītkartes un kalendara sagatavi.
  • Uztaisīt reklāmas blokus priekš suvenīriem un dažadam cita veida produkcijām.
  • Sagatavot daudzlappušu bukletu.
  • Izlabot attlelus.(skrāpējumus,asumu, „sarkanās acis”, u.t.t)
  • Izmantot slāņus lai stradatu pie fotomontāžas vai kolāžas.
  • Izmantot zīmēšanas instrumentus priekš jaunām ilustrācījam un pielietot specefektus  fotogrāfīās.

Darba gaita:

Nodarbibu laikā jūs iegūsiet teorētiskās un praktiskās zināšanas darbam ar programmām CorelDraw un Photoshop.

Zināšanas tiek iegutas konkretaja veidā:

  • Iegūsiet teorētisko materiālu ar jauno tēmu izprintēta veidā.
  • Praktisko darbu izpilde notiek ar pasniedzēja norādijumiem.
  • Jau izietais materiāls tiek nostiprināts patstavigajiem darbiem, katrs nakamais jau sarežģitaks.

Priekš iegūto zināšanu  uzlabošanas jums tiks doti mājas darbi. Kuri tiks pārbaudīti nākošajā nodabībā.

Materiālā bāze:

Lai saniegtu pēc iespējas labaku rezūltatu mēs izmantojam  pašu izstradatos mācību materiālus, kuros ir uzmanigi izvēlēts gan teorētiskais, gan praktiskais materiāls. Šie materiāli ir vākti vairākus gadus izglitības nozarē un arī no dažadiem interneta resursiem.

Praktiskie uzdevumi priekš jums ir satāditi balstoties uz mūsu klientu pasūtijumiem un priekš mūsu pāterētaju vēlmju apmierināšanas. Kas dod iespēju iegūt priekšstatu par datora iemaņu pielietošanu reālajā dzīves situācijā.

Mācibu ilgums:

Vienas nodarbiba ilgs 2 akadēmiskās stundas (1 stunda un 20 minutes).  Kursa ilgums ir 20 nodarbibas.

Nodarbibu grafiks tiek sastadits individuāli katram studentam.

Programma ir domāta priekš individuālas apmacibas vai darbam mini grupās.

Pabeidzot jūs varesiet:

Izmantot programmu piedāvatās iespējas reklāmu produkcījas izstrādē un prezentacīju noformēsanā, kā arī attelu sagatavošanai priekš web lietotnēm. Jūs varēsiet atjaunot vecās fotogrāfījas,  aizvākt nevajadzīgos objektus no gataviem attēliem. Kursos iegūtās zināšanas palīdzēs radīt savus attēlus.(Piem:  logotipi, dažadi  vāciņi u.c.) Šīs zināšanas ir ļoti svarīgas dizainera vai fotogrāfa darbā

Cena:

Šī kursa vertiba ir 180 €, jeb viena nodarbība 9.00€.