Dators izmantošanai mājās

Pēc šī kursa pabeigšanas jūs iegūsiet zināšanas, kuras ir nepieciešamas pamatoperāciju izpildei darbā ar datoru, Interneta tīklā, ar elektronisko pastu un programmu Skype

 Šis kurss ir domāts tiem, kuri ir nesen iegādājušies datoru un vēlas iemācīties ar to strādāt.

Zināšanu līmenis, lai iestātos:

               Programma ir domāta cilvēkiem, kuriem ir nelielas vai nav vispār nekādu iemaņu darbam ar datoru.

Kursa mērķi:

  • Iemācīties lietot datorā uzstādītās programmas un to galvenās funkcijas;
  • Iemācīties uztaisīt, saglabāt, kopēt, pārvietot un izdrukāt savus failus;
  • Apgūt interneta un e- pasta lietošanu;
  • Iemācīties sazināties ar saviem draugiem un domubiedriem reālajā laikā, izmantojot Skype programmu.

Mācību norise:

               Nodarbībās  jūs iegūsiet vispārējo informāciju saistītu ar programmām, kas ir uzstādītas datorā, kā arī apgūsiet to pamatfunkcijas un ko tās nozīmē. Nodarbībās uzmanība visvairāk tiks veltīta praktiskajam darbam ar datoru un vispopulārākajām programmām un interneta pakalpojumiem, kuri tiek lietoti mājās. Piemēram, pats internets, internetbanka, elektroniskā pastkastīte, programma Skype un teksta redaktors. 

Visi teorētiskie materiāli jums tiks piedāvāti jau gatavā veidā. Praktiskie uzdevumi tiks balstīti uz reālajām situācijām, kuras var rasties darbā ar datoru.

Materiālā bāze:

Lai sasniegtu pēc iespējas labākus rezultātus, mēs izmantojam pašizstrādātos mācību materiālus, kuros ir uzmanīgi izvēlēts gan teorētiskais, gan praktiskais materiāls. Šie materiāli ir vākti vairākus gadus izglītības nozarē un arī no dažādiem interneta resursiem.

Vienas nodarbības ilgums ir 2 akadēmiskās stundas (1 stunda un 20 minūtes).  Nodarbību grafiks tiek sastādīts individuāli  katram studentam. Kopējais kursa ilgums ir 5 nodarbības.

Programma ir domāta individuālajai apmācībai vai darbam mini grupās.

Pabeidzot jūs varēsiet:

Izmantot datoru mājas vajadzībām. Kontaktēties ar Skype palīdzību, strādāt internetā –veicot  informācijas meklējumus dažādās nozarēs. Jūs varēsiet  veidot un saglābāt informāciju savā datorā vai kādā citā datu nesējā, un kā arī varēsiet sarakstīties ar citiem cilvēkiem, izmantojot elektronisko pastu.

Cena:

Šī kursa cena ir 45,00€,  jeb viena nodarbība 9,00 €