Inženiergrafikas kurss ļauj apgūt modelēšanas tehnoloģijas AutoCAD programmā, efektīvu rasējumu un objektu veidošanas paņēmienus plaknē un trīsdimensiju telpā

Kurss ir domāts priekš inžinieriem,konstruktoriem, arhitektiem un citiem specialistiem kuriem ir saistība ar 3 dimensīju grafiku un modelešanu.

 

Zināšanu līmenis ,lai iestātos:

Propgramma ir domāta priekš cilvēkiem ,kuriem ir pamat zināšanas  darbam ar datoru.

Kursa mērķi:

•   Strādāt ar blokiem un citiem datiem

•   Radīt trīsdimencionālos modeļus: karkasa, pilno ķermeņu kā arī pilnas virsmas tipa modeļus

•   Sastadit divu dimensiju projekcijas pēc trīs dimencionāliem modeļiem

•   Sastadīt lapu izkārtojumu un rasējumu izvadīšanu uz printēšanu

 

Darba gaita:

Nodarbibu laikā jūs iegūsiet teorētiskās un praktiskās zināšanas darbam ar programmu Autodesk AutoCAD 2007/2008.

Zināšanas tiek iegutas konkretaja veidā:

•   Iegūsiet jāunās tēmas  teorētiskos materiālus.

•   Praktisko darbu izpilde notiek ar pasniedzēja norādijumiem.

•   Jau izietais materiāls tiek nostiprināts patstavigajiem darbiem, Katrs nākamais uzdevums ir jau sarežģitaks.

Priekš iegūto zināšanu  uzlabošanas jums tiks doti mājas darbi. Kuri tiks pārbaudīti nākošajā nodabībā.

Materiālā bāze:

Lai saniegtu pēc iespējas labaku rezūltatu mēs izmantojam  pašu izstradatos mācību materiālus, kuros ir uzmanigi izvēlēts gan teorētiskais, gan praktiskais materiāls. Šie materiāli ir vākti vairākus gadus izglitības nozarē un arī no dažadiem interneta resursiem.

Praktiskie uzdevumi priekš jums ir satāditi balstoties uz mūsu klientu pasūtijumiem un priekš mūsu pāterētaju vēlmju apmierināšanas. Kas dod iespēju iegūt priekšstatu par datora iemaņu pielietošanu reālajā dzīves situācijā.

Mācibu ilgums:

Vienas nodarbiba ilgs 2 akadēmiskās stundas (1 stunda un 20 minutes).  Kursa ilgums ir 25 nodarbibas.

Nodarbibu grafiks tiek sastadits individuāli  katram studentam.

Programma ir domāta priekš individuālas apmacibas vai darbam mini grupās.

Pabeidzot jūs varesiet:

Strādāt sistēmā Autodesk AutoCAD, efektīvi pielietot 2D un 3D modelēšanas tehnoloģījas: pārvaldit objektu īpašības, stradat koordinātu sistēmā ar 3D modeļiem, uzbūvet karkasu un radīt 3D modeļa visrsmu, sastadīt lapu izkārtojumu un modeļu rasējumus  izvadīt uz printēšanu.

Cena:

Šī kursa vertiba ir 225,00 €, jeb viena nodarbība  9,00€.

Iekļaujot projektēšanu plaknē - 171,00 € un 3D projektēšana  63,00 €