Efektīva angļu valodas apgūšana cilvēkiem ar dažādu valodas zināšanu līmeni, kas nosaka individuālas programmas izvēli atkarībā no klausītāja iemaņām un vajadzībām.

Kurss ir domāts priekš plaša loka pesonām ,kuras apgust angļu valodu. Apmācibas programmā ir iekļauta leksika priekš...

Sarunvaloda Īss kurss iesācējiem, kas ļaus Jums pārvarēt valodas pielietošanas barjeru ādā līmenī, ka jūs varēsiet uzsākt sarunu angļu  valodā, saprast svešvalodas izrunu un uzturēt sarunu jau pēc dažām nodarbībām.

Sarunvalodas kurss ir domāts lai attīstītu runas pamat...

Cītīga eksāmena satura izpēte, galveno momentu iztirzāšana, eksāmena uzdevumu izpildes stratēģijas izstrādāšana.

Programma ir paredzēta skolēniem ar augstu mācību līmeni, ne zemāks par vidējo (Pre-Intermediate - Intermediate).

Profesionālās leksikas apgūšana līmeņos no vidējā līdz pilnveidošanai, kas nosaka individuālu programmas izvēli atkarībā no klausītāja profesijas specifikas.

Specializētie angļu valodas kursi ir tendēti uz  vārdu krājuma palielināšanu un runas mākslas attīstīšanu priekš konkrētas jomas...

Individuāla kursa atlase, atkarībā no prasībām, skolas programmas un studenta zināšanu līmeņa.

Programma ir paredzēta klausītājiem, kuriem ir skolas programmas angļu valodas līmenis, bet kam ir problēmas apgūt to vai citu materiālu.

Nodarbību gaita:

Nodarbības laikā tiek noskaidroti un...