Sarunvalodas kurss ir domāts galveno runas prasmju attīstībai

Īss kurss iesācējiem, apmācība kuros ļaus jums pārvarēt valodas barjeru tādā līmenī, ja jūs varēsiet sarunāties vācu valodā, saprast svešvalodu un uzturēt sarunu jau pēc dažām nodarbībām.

 Programma ir domāta klausītājiem, kuri praktiski nepārvalda vācu valodu vai arī parvaldo to elementārā līmenī.

Kursa uzdevumi:

  • iegūt aktīvas leksikas krājumu
  • uzlabot vācu runas uztveri klausoties
  • novērst iespējamo valodas barjeru
  • attīstīt saskarsmes iemaņas vācu valodā

Nodarbību gaita:

Teorētiskā materiāla izklāsts, praktiskā iegūto teorētisko zināšanu izmantošana, nostiprināšana un mājas darbi, kas satur kā jaunu vārdu mācīšanos, tā arī gramatiskos vingrinājumus. Katra nākamā nodarbība sākas ar apgūtā materiāla testēšanu un mājas darbu pārbaudi.

Materiālā bāze:

Lai sasniegtu labākos rezultātus apmācībā mēs izmantojam pašus mūsdienīgākos mācītu palīgmateriālus no lielākajām izdevniecībām, kā arī video un audio ierakstus, Internet resursus, kas ir virzīti vispirms uz to, lai attīstītu spēju runāt vācu valodā pareizi, raiti un īsākā laika periodā.

Ilgums:

Vienas nodarbības ilgums ir 1 astronomiskā stunda (60 minūtes). Nodarbību grafiks tiek saskaņots individuāli ar katru skolēnu.

Kursa ilgums sastāda 8 - 20 nodarbības (1-2 mēneši).

Programma ir domāta individuālai apmācībai vai apmācībai mini-grupās.

Pēc kursa pabeigšanas jūs varēsiet:

Šis kurss ļaus bez problēmām saprast "dzīvo" valodu, kā arī skatīties filmas un televīzijas pārraides vācu valodā. Jūs būsiet gatavi saskarsmei vācu valodā un neapmulsīsiet ne tikai nodarbībās, bet arī reālajā dzīvē.

Cena:

Kursa maksa ir 40€ mēnesī jeb viena nodarbība ir 10 €

Pēc statistikas zinasanu limeņa pacelšana prasa aptuveni 20-25 nodarbības.

Nodrošinātās ir arī atlaides.