Īss kurss priekš iesācējiem, kura iziešana jums atļaus pārvarēt valodas barjeru tāda līmeni, lai jūs varētu sākt brīvi runāt itāļu valodā, un saprast un uzturēt sarunas ar ārzemniekiem, jau pēc dažam nodarbībām. Šis kurss ir galvenokārt domāts, lai attīstītu pamata runas iemaņas itāļu...