Īss kurss priekš iesācējiem, kura iziešana jums atļaus pārvarēt valodas barjeru tāda līmeni, lai jūs varētu sākt brīvi runāt norvēģu valodā, un saprast un uzturēt sarunas ar ārzemniekiem, jau pēc dažam nodarbībām. Šis kurss ir galvenokārt domāts, lai attīstītu pamata runas iemaņas norvēģu valodā.  

Līmenis lai iestātos: 

 Programma ir domāta priekš studentiem kuriem nav pamat zināšanu  norvēģu valodā vai ari pārvalda norvēģu  valodu elementārā līmenī.  

Kursa mērķi: 

  • Iegūt aktīvo leksikās bāzi
  • Uzlabot norvēģu valodas izrunas uztveri uz dzirdi
  • Novākt iespējamo valodas barjeru
  • Attīstīt saziņas spējas norvēģu valodā  

Darba gaita: 

Teorētiskā materiāla izklāstīšana un iegūto teorētisko zināšanu pielietošana praksē. Priekš zināšanu nostiprināšanas  tiek doti mājas darbi, kuros ir gramatiskie treniņi ,kā ari ir uzdevumi ar jauno vārdiņu atkārtošanu un izrunu. Katra nākamā nodarbība sākās ar mājasdarbu pārbaudi un iepriekšēja nodarbība iegūto zināšanu pārbaudi.  

Materiālā bāze: 

Lai sasniegtu pēc iespējas labāku rezultātu mēs izmantojam pašus mūsdienīgākos mācību līdzekļus no vadošajiem izdevējiem, audio materiālus, video materiālus un Interneta resursus. Kuri ir vērsti uz pareizu runātspējas angļu valodā attīstīšanu pēc iespējas īsāka laikā.  

Mācību ilgums: 

Vienas nodarbības ilgums ir viena astronomiskā stunda ,jeb 60 minūtes. Nodarbību grafiks tiek saskaņots ar kratu studentu atsevišķi.

Mācību ilgums ir no 8 līdz 20 nodarbībām (1 līdz 2 mēneši)

Programma ir domāta priekš individuālās apmācības vai darbam mini grupās.  

Pēc pabeigšanas jūs varēsiet:

 

Šis kurss jums atļaus bez problēmām saprast „dzīvo” runu, un ari skatīties tv pārraides un filmas norvēģu valodā. Jūs būsiet gatavs(-a) saziņai norvēģu valodā, un neapmaldīsieties ne nodarbībā ,ne reālajā dzīvē.  

Cena: 

Kursa maksa ir 40 € mēnesī jeb viena nodarbība ir 40 €

Pēc statistikas zinasanu limeņa pacelšana prasa aptuveni 20-25 nodarbibas.

Nodrošinātas ir arī atlaides.