VEIDLAPU DOKUMENTU tulkojumi no latviešu vai krievu valodas  vajadzīgajās valodās, un otrādi.

Par veidlapas dokumentiem uzskatāmi dzimšanas apliecības un izziņas, laulības apliecības, pases, reģistrācijas apliecības, autovadītāju apliecības, uzturēšanās atļaujas u. tml.

TEKSTA DOKUMENTU tulkojumi no latviešu vai krievu valodas vajadzīgās valodās, un otrādi

Par teksta dokumentiem uzskatāmi dažāda veida medicīnas un citas izziņas, slimības lapas, epikrīzes, anketas, pilnvaras, līgumi, instrukcijas, u.tml.

Pieteikumu sagatavošana un noformēšana vīzām uz Lielbritāniju, Īriju, ASV, u. tml., konsultācijas par pieteikšanās procedūru, detalizētas konsultācijas par visiem nepieciešamajiem dokumentiem vīzas saņemšanai.

Saņemt vīzu nav sarežģīti, ja jūs varat pierādīt, ka jūs atgriezīsieties dzimtenē, un ka...

Notāra un biroja dokumentu un tulkojumu apliecināšana, oficiālu dokumentu, ko izdevusi vienas valsts institūcijas, noformēšana, lai piešķirtu tiem juridisko spēku otras valsts teritorijā.

Lai iesniegtu dokumentus dažādās Latvijas vai ārvalstu iestādēs, tiem jābūt pareizi nokopētiem, tulkotiem un...

Nestandarta situācijas dažreiz rodas, saņemot e-pastu un informāciju svešvalodā, sazinoties ar ārzemniekiem, pasūtot biļetes vai viesnīcas rezervēšanas laikā.

Mūsdienās iedzīvotājiem tiek dota iespēja strādāt un atpūsties dažādās valstīs pasaulē, tāpēc laiku pa laikam rodas nepieciešamība...