Nestandarta situācijas dažreiz rodas, saņemot e-pastu un informāciju svešvalodā, sazinoties ar ārzemniekiem, pasūtot biļetes vai viesnīcas rezervēšanas laikā.

Mūsdienās iedzīvotājiem tiek dota iespēja strādāt un atpūsties dažādās valstīs pasaulē, tāpēc laiku pa laikam rodas nepieciešamība "sazināties" nepazīstamajā valodā.

Bieži šāda situācija rodas, netīši kļūdoties vai interneta resursos reģistrācijas procedūru nezināšanas dēļ. Dažkārt informāciju svešvalodā var nosūtīt ārvalsts nodokļu iestādes, tiesu iestādes vai citas iestādes. Kā arī ir citas nestandarta situācijas mūsdienu dzīvē.

Ne vienmēr šādos gadījumos ir vajadzīgs informācijas pilns tulkojums. Bieži pietiek iegūtā dokumenta mutiska satura izklāstīšana dzimtajā valodā.

Kā arī bieži varbūt, ka situācija varētu būt daudz ātrāk atrisināma, tieši saskaroties mutiski, nevis ilgstoši sarakstoties svešvalodās.

Mūsu centra speciālisti, pēc iespējas un pēc jūsu pieprasījuma, var novērtēt dārgā pasūtījuma apjomu un izpildes nepieciešamību un pēc tam piedāvāt risinājumu ar minimālām izmaksām jums gan naudas, gan laika izpratnē.

Protams, mēs neesam samarieši, un šim pakalpojumam ir jābūt apmaksātam. Parasti – tas ir laiks, ko mēs iztērēsim jūsu problēmu risināšanai, ar aprēķinu -  10-15 Eur/stundā (krievu/latviešu vai svešvalodā attiecīgi) plus starptautisko zvanu cena, kā arī papīrizdruka.

Piemērs:

Klients pasūtīja tulkot tiesas lēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu 5 lappušu apjomā. Šī dokumenta pilns tulkojums varētu izmaksāt viņam 42 eiro. Dokumenta galveno faktu mutisks izklāsts un galīgā lēmuma tulkojums ilga 30 minūtes,  klients samaksāja mums tikai  6 eiro.