Pieteikumu sagatavošana un noformēšana vīzām uz Lielbritāniju, Īriju, ASV, u. tml., konsultācijas par pieteikšanās procedūru, detalizētas konsultācijas par visiem nepieciešamajiem dokumentiem vīzas saņemšanai.

Saņemt vīzu nav sarežģīti, ja jūs varat pierādīt, ka jūs atgriezīsieties dzimtenē, un ka jums nav nodomu emigrēt. Lai to izdarītu, ir nepieciešams pareizi aizpildīt tiešsaistes anketu un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus.

Ja Jūs šaubāties par anketas aizpildīšanas pareizību vai nepieciešamo dokumentu savākšanu, mēs nodrošināsim Jums nepieciešamo konsultāciju.

Kā arī palīdzēsim aizpildīt anketu un veiksim visus nepieciešamos tulkojumus.

Pakalpojuma cena sastāv no primārās konsultācijas, maksas par nepieciešamo dokumentu tulkojumiem  un laiku, kas tiks iztērēts anketas aizpildīšanai un datuma noteikšanai dokumentu iesniegšanai vīzu centrā.

Primārai konsultācijai Jums jāmaksā summu – 10 EUR apmērā, kas vēlāk tiks iekļauta pakalpojuma apmaksas kopējā summā.