Tuvojas 9. un 12. klašu eksāmenu laiks!

Izmantojiet iespēju, kad vēl var paspēt uzlabot savas zināšanās un sagatavoties eksāmenam.

Ja jūs jūtat, ka ir nepieciešams aizpildīt baltos plankumus angļu valodas zināšanās un padziļināt jau esošās, iepazīties ar eksāmena struktūru un izmēģināt sevi to izpildīšanā ar pieredzējušo pasniedzēju palīdzību – tā ir jūsu iespēja.

Sekmīga angļu valodas eksāmena kārtošana 9., 12. klasē un IELTS kļūs par sasniedzamo mērķi!

Maksa par kursu no 80 € mēnesī.

Rekomendētais sagatavošanās laiks – no 3 mēnešiem.